Stolbram

Stolbram Warszawa

Bramy - ogrodzenia - automatyka


Uciążliwe wykwity


Uciążliwe wykwity
Uciążliwe wykwity

Na klinkierowych powierzchniach często pojawiają się białawe, trudne do usunięcia naloty przypominające szron. Są one wynikiem krystalizowania na powierzchni cegieł związków mineralnych migrujących z zaprawy albo niesionych z wodą opadową.


Może to wynikać z użycia nieprawidłowej zaprawy - zawierającej związki wapnia albo przygotowanej z niepłukanego piasku. Nawet używając bezpiecznej zaprawy do klinkieru, można popełnić błąd - dodać do niej zbyt dużo wody zarobowej. Rozpuszczają się wtedy sole zawarte w zaprawie. Podobnie się dzieje, kiedy zamiast pełnej spoiny zostawi się cofniętą - między cegłami tworzy się wtedy półka, na której się zbiera woda. Rozpuszcza ona składniki zaprawy i tworzy zacieki. Problemy z nalotem powstają często wtedy, kiedy między fundamentem lub gruntem a klinkierem nie ma izolacji przeciwwilgociowej - podciągana kapilarnie woda gruntowa obfituje w związki ulegające krystalizacji na powierzchni cegieł. Także pozostawienie świeżo wymurowanych powierzchni bez osłony na chłodną noc albo podczas deszczu wywołuje intensywne zawilgocenie świeżej zaprawy albo wręcz wypłukanie jej ze spoin i powstanie zacieków. Aby usunąć nalot, nie trzeba od razu sięgać po środki chemiczne. Powinny one być ostatecznością, bo używane pochopnie mogą bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Należy poczekać na słoneczne dni, aby zabrudzenia wyschły, a następnie spróbować usunąć je średnio twardą szczotką na sucho lub polewając wodą. Dopiero jeśli to nie pomoże, możemy sięgnąć po preparaty chemiczne, ale tylko te przeznaczone do czyszczenia klinkieru. Po zabiegu powierzchnie należy spłukać i pozwolić im wyschnąć. Im szybciej wyschną, tym lepiej, dlatego nie powinno się czyścić ogrodzenia w okresie deszczowym. Niektórzy wykonawcy impregnują cegły, nasączając je olejami i specjalnymi preparatami zabezpieczającymi przed zabrudzeniem. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, bo zaolejowane cegły praktycznie nie mają przyczepności i za-prawa odspaja się od nich, nie mogąc poprawnie związać. Klinkier jest na tyle wytrzymały i trwały, że nie potrzebuje dodatkowej ochrony. Wystarczy przestrzegać zasad murowania. Impregnacja może się natomiast przydać po wymurowaniu ogrodzenia, w celu zabezpieczenia spoin, które mają większą nasiąkliwość niż cegły i są bardziej narażone na wnikanie wody i brudu. Impregnat uszczelnia ich strukturę. Przydaje się zwłaszcza w miejscach narażonych na bardziej agresywne środowisko, na przykład przy drodze, gdzie ogrodzenie łatwo się brudzi, a zimą chlapie na nie woda odbijająca się od posypanych solą chodników. Zaimpregnowane powierzchnie najczęściej można wyczyścić zwykłym zraszaczem.