Stolbram

Stolbram Warszawa

Bramy - ogrodzenia - automatyka


Ważne przy montażu


Ważne przy montażu
Ważne przy montażu

Dla prawidłowego funkcjonowania bramy bardzo istotne jest prawidłowe wypoziomowanie prowadnic - i pionowych, i podsufitowych. Nie można też dopuścić do odkształcenia się profili podczas ich dokręcania. Ewentualne korekty przeprowadzamy za pomocą regulowanych kątowników i uchwytów montażowych oraz plastikowych podkładek dystansowych.


2. W bramach uchylnych ramę ościeżnicy usztywnia profil progowy. W segmentowych zazwyczaj go nie ma, więc na dole do bocznych profili ościeżnicy trzeba dokręcić szynę końcową, a po przykręceniu ościeżnicy zdemontować ją i umieścić na swoim miejscu.
3. Kotwy mocujące należy dobrać do rodzaju ściany - w murze z cegieł pełnych lub betonu wystarczą zwykłe kotki rozporowe, ale w ścianach z pustaków lub betonu komórkowego potrzebne będą kołki przeznaczone specjalnie do takich materiałów.
4. Prowadnice pionowe mocuje się do ścian za pośrednictwem kątowników montażowych, przynajmniej w czterech punktach. Dolne kątowniki trzeba przykręcić nie niżej niż 30 cm od posadzki, a górne nie bliżej niż 20 cm od nadproża. Prowadnice podsufitowe mocuje się w dwóch punktach do sufitu, a jeśli garaż jest wąski - także do ścian, w dwóch punktach. Przy montowaniu prowadnic górnych do sufitu może się pojawić problem z doborem odpowiednich łączników. W stropach gęstożebrowych podłoże nie jest jednorodne i miejsce zamocowania może wypaść na belce żelbetowej lub na pustaku stanowiącym wypełnienie w takich stropach. W betonowym podłożu prowadnice mocujemy kołkami metalowymi (dyblami), natomiast do zamocowania w pustakach należy użyć kotew skrzydełkowych. Prowadnice podsufitowe muszą być zamontowane idealnie prostopadle do ściany, w której jest otwór wjazdowy. Oczywiście muszą też trzymać poziom.
5. Aby ułatwić obsługę, bramy wyposaża się w sprężyny wspomagające ruch. Dzięki nim do zamykania i otwierania nie potrzeba wiele siły. Ważne jest, więc ich prawidłowe wyregulowanie. Robotnicy powinni odpowiednio naciągnąć stalowe linki poruszające bramę i otworzyć skrzydło do połowy wysokości otworu wjazdowego. Jeśli nie będzie opadać, to znak, że sprężyny są dobrze naciągnięte. Są też bramy, które nie wymagają regulowania sprężyn.