Stolbram

Stolbram Warszawa

Bramy - ogrodzenia - automatyka


Montaż krok po kroku


Montaż krok po kroku
Montaż krok po kroku

Bramę przywozi nam ekipa wykonawcza. Rozpakowuje jej elementy i sprawdza, czy wymiary otworu wjazdowego na pewno zgadzają się z wymiarami wrota. Robotnicy montują futrynę i wstawiają ją w otwór wjazdowy.


Korygują jej ustawienie, drobiazgowo kontrolując pion i poziom. Klinują futrynę w narożnikach. Zaznaczają miejsca wiercenia otworów do osadzenia kątowników montażowych, jak na przykładie połączą prowadnice pionowe ze ścianą. Po skorygowaniu ustawienia ościeżnicy (zbudowanej z prowadnic pionowych) w murze i jej przykręceniu robotnicy wypełniają pianką montażową szczelinę pomiędzy jej profilami a murem. Czasem zamiast pianki wystarczy uszczelniacz silikonowy lub polimerowy. Do sufitu przykręcają prowadnice podsufitowe (w bramach woeloczęściowych i niektórych bramach uchylnych). Mocują skrzydło wrota uchylnej lub składają po kolei elementy wrota modularnej - zaczynając od dolnego segmentu, wkłada się je w prowadnice i łączy zawiasami. Niekiedy skrzydło wrota uchylnej bywa już zmontowane w jedną wszystko z ramą, co przyśpiesza pracę. Jeżeli brama bywa segmentowa, rolki mocuje się do uchwytów przykręconych do zawiasów każdego segmentu. W bramach uchylnych rolki przymocowane istnieją do skrzydła. Po zakończeniu tych prac monterzy sprawdzają, czy skrzydło łatwo się przesuwa i nie ociera o elementy prowadnicy. Ewentualnie korygują ustawienie. Po zamontowaniu wrota regulują sprężyny w ten sposób, żeby brama podnosiła się przy użyciu niewielkiej siły, choć nie opadała samoczynnie. Na koniec mocuje się zaopatrzenie wrota: klamki, rygle antywłamaniowe i ewentualnie elektroniczny mechanizm napędowy.