Stolbram

Stolbram Warszawa

Bramy - ogrodzenia - automatyka


Słupki i murki


Słupki i murki
Słupki i murki

Wykonuje się je jako dwie niezależne konstrukcje, pozostawiając między nimi szczelinę, którą później uszczelnia się elastycznym sznurem dylatacyjnym.


Dzięki temu nawet jeśli osiadanie jest nierównomierne i dochodzi do pękania fundamentów, część z klinkieru powinna pozostać nienaruszona. Przewiązanie cegieł słupka i murków mogłoby prowadzić do zesztywnienia całości, poza tym w murkach należałoby wtedy zrobić co 15 m dylatacje - w tych miejscach, w których rozmieszczono je w fundamencie. Znacznie wygodniej jest rozdzielić słupek i murek, uzyskując przy tym ładniejszy efekt. Podczas murowania trzeba przestrzegać zasad prawidłowego wiązania cegieł. Pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie mogą się pokrywać. Najbardziej popularne są słupki o szerokości 38 cm (czyli półtorej cegły), oraz murki o szerokości 25 cm (czyli jedna cegła). W słupkach na określonych wysokościach umieszcza się w pionowych spoinach stalowe płaskowniki, które posłużą do przymocowania przęseł ogrodzenia. Górne powierzchnie słupków i murków należy wykończyć elementami ze spadkiem umożliwiającym spływanie wody. Najlepiej skorzystać z gotowych czap lub kształtek z klinkieru, można je wtedy układać na zaprawie używanej do murowania cegieł i nie trzeba stosować izolacji przeciwwilgociowej. Klinkier nie może się bezpośrednio stykać ze świeżym betonem. Podczas jego wysychania wilgoć wnika w spoiny i sole mineralne krystalizują na powierzchni cegieł. Nie powinno się więc traktować klinkieru jako szalunku, co jest częstym błędem niedoświadczonych wykonawców. Najpierw robią oni obmurówkę słupka, a później układają w nim mieszankę betonową. Przede wszystkim warto pamiętać, że zazwyczaj słupki nie wymagają wypełnienia betonem i pozostawia się je puste. Lekkie przęsła mocuje się po prostu na płaskownikach wypuszczonych ze spoin, a do ciężkich przęseł stosuje się stalowe wzmocnienia wewnątrz słupków, zabetonowane w fundamencie, na przykład rury średnicy 8 mm. Spawa się do nich płaskowniki, które się wypuszcza z pionowych spoin słupka, a następnie mocuje się do nich przęsła ogrodzenia. Obciążenia są więc przekazywane na stalowy element wzmacniający, a przez ten na fundament. Słupki są tylko osłoną i nie wymagają wzmacniania betonem. Jeśli mimo wszystko konstruktor zdecyduje, że betonowy rdzeń jest konieczny, to najpierw należy zrobić słupek betonowy, odczekać dwa tygodnie, aż wyschnie, i dopiero wtedy przystąpić do obmurowywania go klinkierem. Można ewentualnie najpierw wymurować słupek, a następnie wyłożyć jego ścianki cienkim styropianem, który oddzieli klinkier od mieszanki. Wykorzystanie na wypełnienie konstrukcyjne zaprawy do klinkieru, która nie spowoduje powstania wykwitów, jest bardzo drogie i nieopłacalne.